12 April 2024

Scenarie for Royal Greenlands rejefabrik i Ilulissat

FISKERI

Det vil primært være Royal Greenland, der kommer til at afgøre, om de selv indhandler tilstrækkeligt i Ilulissat til, at det vil være økonomisk rentabelt at holde rejefabrikken åben, vurderer FutureArcticLives.

Ilulissat, Grønland ©  Dreamstime
Ilulissat, Grønland © Dreamstime

Avannaata Kommunia i Grønland har anmodet FutureArcticLives om at analysere hvilke konsekvenser forslaget til fiskerilovs potentielt kan have for rejeindhandlingen i Ilulissat.

Med forslaget til ny fiskerilov fjernes skellet mellem havgående og kystnært fiskeri efter rejer og der forudses en udvikling, hvor en gradvis større del af de kystnære rejer fanges af fabriksfartøjer.

Det nuværende krav om, at hvert fartøj skal indhandle minimum 25% af fangsten, ændres til, at det er aktøren (rederiet), der samlet skal indhandle 25%. Det indebærer, at ikke alle en aktørs fartøjer skal indhandle. Kombineret med forventeligt flere fabriksfartøjer i det kystnære fiskeri må der forventes en udvikling, hvor den nuværende indhandling på omkring 50% af den samlede rejefangst gradvist nærmer sig 25% – eller en halvering af den nuværende indhandling.

Denne udvikling vil medføre at der er en overkapacitet på de nuværende fire rejefabrikker. Det primært Royal Greenland der kommer til at afgøre, om de selv indhandler tilstrækkeligt i Ilulissat til, at det vil være økonomisk rentabelt at holde rejefabrikken åben. Da Royal Greenland er ejet af Grønlands Selvstyre, blive beslutningen om at holde rejefabrikken i Ilulissat åben et delvist politisk spørgsmål hvor de beskæftigelsesmæssige konsekvenser og dermed konsekvenserne for kommuneskatten bør veje tungt.

Sandsynligvis vil Polar Seafood vælge at lukke fabrikken i Aasiaat og foretage deres indhandling i Nuuk. Lukker både fabrikken i Ilulissat og Aasiaat, bliver det meget vanskeligt at opretholde et fiskeri med mindre fartøjer – kutterfiskeri – i Diskobugten.

Læs notatet her.

Topics