25 January 2024

FutureArctivLives sender hørringssvar til forslag til Inatsisartutlov om fiskeri

FISKERI

Forslag til Inatsisartutlov om fiskeri forventes fremsat til behandling hos Inatsisartut til forårssamlingen i 2024. FutureArcticLives anbefaler udsættelse pga. en lang række problemer og uklarheder, der kan få store negative konsekvenser for jollefiskeriet og bostederne i område 47.

Halibut, Greenland
Copyright © Andreas Altenburger | Dreamstime.com

Som forskere, der gennem en årrække har arbejdet med bæredygtig udvikling med fokus på bl.a. erhvervsudvikling - ikke mindst fiskeri - bosætning, klimaændringer, levevilkår og livskvalitet i Grønland, har vi gennemlæst og vurderet konsekvenser af ’Forslag til Inatsisartutlov om fiskeri’ og bemærkningerne hertil.

Vi har også inddraget Fiskerikommissionens betænkning og de rapporter, kommissionen udarbejdede.

Det er vores opfattelse, at en gennemførelse af forslaget til Fiskeriloven vil få afgørende konsekvenser for det grønlandske samfund - ikke mindst fisker- og fangerhusholdninger i område 47 (Diskobugten, Uummannaq og Upernavik). 

Det vil betyde, at mange jollefiskere og deres familier vil få ringere indkomstmuligheder, mange vil miste deres erhverv og være nødt til at forlade deres bosted for at rejse til et andet bosted med usikkerhed i forhold til arbejde, indkomst, bolig og institutionspladser til familiernes børn.

Vi har i høringssvaret især kommenteret lovforslagets forslag om mulighed for indførelse af individuelle omsættelige kvoter (IOK) i det indenskærs fiskeri efter hellefisk i område 47 og ændringer af indhandlingspligten.

Vores væsentligste overordnede konklusion og anbefaling på baggrund af vores analyser og vurderinger er, at fiskerilovgivnings processen skal forlænges - det gælder både høringsfristen og Inatsisartuts behandling.

En længere periode er nødvendig, fordi:

  • Der er ikke foretaget konsekvensberegninger og -vurderinger af den samlede samfundsmæssige bæredygtighed af Lovforslaget. Der er stort set ingen vurderinger af den sociale og kulturelle bæredygtighed og FN’s bæredygtighedsmål (SDG) er end ikke nævnt.
  • Sådanne konsekvensberegninger og -vurderinger samt den nødvendige tid til at udarbejde og diskutere disse er nødvendig for en reel samfundsdebat.

Læs høringssvaret på dansk
Læs høringssvaret på grønlandsk

Birger Poppel, Cand. polit, emeritus ved Ilinniarfissuaq/Ilisimatusarfik og ekstern lektor ved Danmarks Tekniske Universitet;

Kåre Hendriksen, PhD, lektor ved Aalborg Universitet og ekstern lektor ved Danmarks Tekniske Universitet;

Martin Reinhardt Nielsen, PhD, lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet;

Ulrik Jørgensen, Professor og konsulent

Rikke Becker Jacobsen, PhD, lektor ved Centre for Blue Governance ved Aalborg Universitet

Birgitte Hoffman, PhD, lektor ved Aalborg Universitet og ekstern lektor ved Danmarks Tekniske Universitet.

Topics