5 April 2024

Analyse af Fiskerilov til Avannaata Kommunia

FISKERI

Forslag til ny fiskerilov vil få konsekvenser for beskæftigelsen og skatteindtjeningen fra hellefiskeriet i Avannaata Kommunia. Det har FutureArcticLives undersøgt i et nyt notat for kommunen.

Foto: Avannaata © Vadim Nefedov, Dreamstime
Foto: Avannaata © Vadim Nefedov, Dreamstime

Avannaata Kommunia har bedt forskergruppen bag FutureArcticLives, finansieret af BiodivERsA og Innovationsfonden om at analysere de sociale og samfundsøkonomiske konsekvenser af, dels en vedtagelse af forslaget til fiskerilov, dels en tilnærmelse mod den biologiske anbefaling for hellefiskekvoter i Område 47 med fokus på de skattemæssige konsekvenser.

For at belyse dette er der udarbejdet en række forskellige scenarier og beregninger baseret på data fra Grønlands Statistik. Data indeholder anonymiserede information om indhandling udtrukket specifikt til projektet for alle erhvervsfiskere bosiddende i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik distrikter, hvilket type fartøj indhandlingen er foretaget fra, samt information om fiskerens alder. Beregningerne er suppleret af dialog med fabrikkerne og andre aktører samt forskningsbaseret viden og erfaring.

Uanset hvilket scenarie, der kommer virkeligheden nærmest, viser analysen at disse ændringer vil det have store konsekvenser for beskæftigelsen og erhvervsstrukturen og dermed levevisen i kommunens tre distrikter.

Læs notatet her og en sammenfatning her.

Topics