22 April 2024

Fiskeriloven kan skabe problemer for samfundet: I Alaska har man løsningen

FISKERI

Hvordan omstiller man Grønlands fiskeri, så det er godt for både dyr, mennesker og samfundet? Man kunne lade sig inspirere af Alaska, foreslår Rikke Becker Jacobsen, samarbejdspartner med FutureArcticLives.

Fiskerbåd, Alaska
Fiskerbåd, Alaska @ Dreamstime

Forslag til ny fiskeriloven lægger op til, at man udbreder IOK til jollefiskeriet. Men risikoen ved det er, at fiskeriet flytter sig fra de små lokalsamfund og enkelte fiskere og samler sig i de større byer og hos virksomheder med flere ressourcer. Så hvordan omstiller man Grønlands fiskeri, så det er godt for både dyr, mennesker og samfundet? Man kunne lade sig inspirere af Alaska, foreslår FutureArcticLives' samarbejdspartner Rikke Becker Jacobsen.

I Alaska har man implementeret ordninger ud over det traditionelle IOK-system for at sikre bæredygtighed i fiskeriet.

Rikke Becker Jacobsen, lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning på Aalborg Universitet, påpeger, at Alaska har formået at opnå denne balance ved at implementere individuelle omsættelige kvoter i 1980'erne. Disse kvoter tillod fiskerne at styre deres egen fangst og forhindrede dermed overfiskeri. Ordningen resulterede i både økonomisk gevinst for fiskerne og bevarelse af de biologiske ressourcer, samtidig med at værdierne fra fiskeriet blev fordelt bredt i lokalsamfundene.

Topics