22 March 2024

FutureArcticLives fejlciteret i KNR

FISKERI

FutureArcticLives understreger, at forskergruppen på intet tidspunkt har sagt, at "fiskerolovforslaget var lige til at skylle ud i havet", som KNR skriver i en artikel fra januar 2024.

Kalaallit Nunaata Radioa logo @ Wikimedia Commons
Kalaallit Nunaata Radioa logo @ Wikimedia Commons

Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) skriver i deres artikel Forskere: Ny fiskerilov kan ende i en katastrofe (26.01.2024), at ”seks forskere meldte i et høringssvar, at forslaget var lige til at skylle ud i havet”.

FutureArcticLives understreger, at vi er særdeles kede af denne formulering. Vi har på intet tidspunkt sagt eller skrevet, at forslaget var ”lige til at skylle ud i havet”.

Formuleringen er på ingen måde relevant i forhold til det store faglige arbejde, vi har foretaget med at analysere fiskeriloven og dens konsekvenser. 

Vi har påpeget en række uklarklarheder og mulige konsekvenser med henblik på at få en grundig og saglig debat af forslaget.

Vi er enige i, at ændringer er nødvendige for at sikre bæredygtig udnyttelse, så der også er et fiskeri i fremtiden. Vi mener også, at individuelle kvoter er en mulig forvaltningsmekanisme, der bør diskuteres. Vores analyser peger imidlertid på nogle fordelingsmæssige problematikker og afledte konsekvenser, der opstår, hvis individuelle kvoter også bliver individuelt omsættelige.

Vi har ikke opfordret til en kategorisk afvisning af forslaget, men til en grundig diskussion af konsekvenserne af lovforslaget som det foreligger og en bred debat om alternativer til IOK’er, så der træffes et tilstrækkeligt informeret valg, når landssamlingen skal tage beslutninger. Vi har således peget på konkrete mulige alternative måder at tilpasse og organisere kvoter på, der kan integreres i en kommende fiskerilov.

Vi håber at det faktum, at lovforslaget har været længe undervejs, ikke betyder, at der gennemtvinges en så vigtig ny lov, hvis konsekvenser og alternativer ikke er gennemdiskuterede med henblik på at finde en bæredygtig løsning med bred opbakning.   

Forstå sagen: Læs denne retvisende artikel om FutureArcticLives' arbejde med fiskeriloven i Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) her.

Topics