18 April 2024

Birgitte Hoffmann: Ny fiskerilov vil få konsekvenser for Grønlands mindre lokalsamfund og bygder

FISKERI

Lektor Birgitte Hoffmann fortæller om konsekvenserne ved at ændre på fiskeriet i Grønland:  Det kan få langtrækkende virkninger, som ikke blot berører den økonomiske sektor men også den sociale og kulturelle struktur.

Saqqaq, Grønland @ Dreamstime
Saqqaq, Grønland @ Dreamstime

Mens der i den seneste tid har været et stort fokus på fiskerilovens konsekvenser for de enkelte fiskere og for virksomheder, så ved Birgitte Hoffmann mere om, hvordan ændringerne vil påvirke resten af samfundet. For nogle familier vil konsekvenserne ramme relativt hurtigt, og de vil skulle se sig om og spørge, hvordan de så skal få penge til at leve, siger lektor Birgitte Hoffmann, forsker hos FutureArcticLives.

FutureArcticLives har udtrykt bekymring over lovforslaget, især over dets underbelyste virkninger på samfundet. Hoffmann påpeger, at reduktionen af den samlede fiskekvote og indførelsen af individuelle omsættelige kvoter vil føre til færre fiskere og en ophobning af kvoter hos få. Dette vil ikke kun påvirke fiskeriet, men også samfundets struktur, med en tendens til centralisering omkring større byer.

Desuden vil ændringerne have økonomiske konsekvenser, med færre skatteindtægter fra bygderne og stigende udgifter til sociale ydelser på grund af arbejdsløshed. Dette kan true eksistensen af traditionelle fiskerisamfund og efterlade familier uden levebrød.

Hoffmann understreger behovet for politiske tiltag for at undgå de værste konsekvenser og forbedre situationen, inklusive en diskussion om fremtidige jobmuligheder og en større vægt på bæredygtighed i fiskeriet, især jollefiskeriets kvaliteter.

Læs den fulde artikel hos Kalaallit Nunaata Radio her.

Topics