9 April 2024

Birger Poppel: Fiskeriloven handler om meget mere end fiskeri

FISKERI

FutureArcticLives' samfundsforsker Birger Poppel, der har beskæftiget sig med fiskeri i mere end 30 år, forklarer, at det er svært at få fiskeriloven på plads, fordi den handler om meget mere end fiskeri.

Fiskere, Ilulissat, Grønland @ Dreamstime
Fiskere, Ilulissat, Grønland @ Dreamstime

FutureArcticLives' Birger Poppel deler sine indsigter i betydningen og kompleksiteten af den længe ventede fiskerilov i Grønland, som har været mere end 20 år undervejs og har stødt på adskillige forhindringer. Denne lov blev igen et omdrejningspunkt, da Inatsisartut mødtes til forårssamling.

Fiskeriloven anses som en af de vigtigste love at debattere, da den vil påvirke alle borgere i Grønland og landets økonomi betydeligt. Men det er netop dens omfang, der gør den vanskelig at vedtage, da den skal tackle en bred vifte af udfordringer og interesser inden for fiskeriet.

Birger Poppel påpeger, at loven ikke kun drejer sig om fiskeri, men også om samfundets fremtidige leve- og bosætningsforhold samt fordelingen af ressourcer. Med op mod 15% af den samlede arbejdsstyrke beskæftiget i fiskerisektoren, vil loven have vidtrækkende konsekvenser for mange.

Selvom lovforslaget blev afleveret til behandling i Inatsisartut i marts, er det stadig uklart, om det vil blive vedtaget i denne samling. Tidligere forsinkelser og mangel på en omfattende samfundsdebat om lovens konsekvenser har bidraget til usikkerheden omkring dens skæbne. Slutresultatet vil først blive kendt, når forårssamlingen afsluttes i maj.

Læs hele artiklen i Kalaallit Nunaata Radioa her.

Topics